اظهارنظر: هشدار آیت الله خامنه‌ای به دولت ایران در مورد شیوه تعامل با غرب