وزارت صنعت، معدن و تجارت: محمدرضا نعمت زاده

متولد ۱۳۲۴- تبریز

پیشینه: وزارت کار -وزارت صنایع - معاونت وزارت نفت

محمدرضا نعمت زاده، در دولت شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ به مدت ۱۰ ماه وزیر کار شد

با آغاز نخست وزیری محمدعلی رجایی در سال ۱۳۵۹ به مدت یک سال وزارت صنایع را برعهده گرفت. او از مدیران ارشد سازمان صنایع دفاع و شرکت توانیر در دولت میرحسین موسوی بود و در تمام هشت سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی وزارت صنایع را برعهده داشت.

با روی کار آمدن محمد خاتمی، جایی در کابینه نداشت، اما از سوی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت محمد خاتمی به معاونت امور پتروشیمی منصوب شد و در دولت اول محمود احمدی نژاد نیز یکی دیگر از معاونت‌های وزارت نفت را در اختیار داشت.

آقای نعمت زاده رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات اخیر بود. او مسن ترین عضو کابینه حسن روحانی است.

وزیر پیشین: مهدی غضنفری

مطالب مرتبط