پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدبان: شهاب میرزایی تهیه کننده صفحه ویژه شصتمین سالگرد ۲۸ مرداد میهمان این هفته

شما برنامه‌های بی‌بی‌سی فارسی، شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد در تلویزیون، وبسایت و رادیوی بی‌بی‌سی فارسی را چطور دیدید ؟ آیا بخشی از وقایع تاریخی یا تحلیلی بود که فکر کنید بی‌بی‌سی می بایست به آن می پرداخت ولی نپرداخت؟ پیمان مویدی سردبیر بخش برنامه‌ریزی بی‌بی‌سی و شهاب میرزایی تهیه کننده صفحه ویژه شصتمین سالگرد ۲۸ مرداد در وبسایت بی بی سی فارسی به این سوالات پاسخ دادند