دادگاه اروپا تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و ۱۷ شرکت وابسته را لغو کرد

کشتیرانی جمهوری اسلامی

دادگاه اروپا، نهاد قضایی اتحادیه اروپا، امروز با صدور حکمی تحریم‌های این اتحادیه علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و ۱۷ شرکت وابسته به آن را لغو کرد.

این حکم تحریم های اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، شرکت کشتیرانی ایران و مصر، شرکت ایران وستشیپ، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا و چند شرکت دیگر وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی را لغو کرده است.

این تحریم ها در ژوئیه و اکتبر ۲۰۱۰ و مارس ۲۰۱۲ علیه این شرکت ها اعمال شده بود.

مریم طاهر، وکیل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به بی بی سی فارسی گفت که شورای اروپا دو ماه و ده روز فرصت دارد که در مورد این حکم درخواست تجدید نظر بدهد.

او گفت: "اگر آنها تجدیدنظرخواهی کنند، مجبوریم منتظر نتیجه این تجدیدنظرخواهی بمانیم و تا آن موقع شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم ها خواهد ماند."

به گفته خانم طاهر، در صورتی که شورای اروپا درخواست تجدیدنظر نکند، تصمیم دادگاه مبنی بر لغو تحریم ها اجرا خواهد شد.

دادگاه اروپا همچنین امروز حکم خود در مورد درخواست تجدید نظر شرکت سرمایه گذاری بانک ملی، بانک کارگشایی و ۵ شرکت دیگر ایرانی را صادر کرد.

بر اساس این حکم، تقاضای تجدید نظر این بانک ها رد شده است، اما از آنجا که شورای اروپا شواهد و مدارک لازم را پیش از آغاز روند تجدیدنظر در اختیار وکلای طرف ایرانی قرار نداده بود، این شورا باید هزینه تجدیدنظرخواهی بانک های ایرانی را بپردازد.

این حکم در مورد درخواست تجدید نظر بانک کارگشایی، شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، شرکت چاپ و انتشارات بانک ملی، شرکت سیمان مازندران، شرکت سیمان شمال، شرکت ملی شیمی کشاورز و شرکت توسعه و سرمایه گذاری سیمان صادر شده است.