پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدبان؛ لیلا خدابخشی سردبیر نوبت شما میهمان این هفته

تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده که اخیرا در برنامه نوبت شمای بی‌بی‌سی فارسی، به جای گفتگوی زنده، صدای از پیش ضبط شده پخش شده است. این هفته لیلا خدابخشی سردبیر نوبت شما میهمان دیدبان است تا توضیح بدهد که واقعیت چیست و اصولا شرکت کنندگان در این برنامه چه طور انتخاب می‌ شوند