ابراز نگرانی گروه‌های حقوق بشری از 'افزایش موارد اعدام در ایران'

همزمان با روز جهانی ممنوعیت اعدام، گروه‌های حقوق بشری از 'افزایش تعداد مجازات اعدام در ایران' ابراز نگرانی کرده اند.

بنا به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در دو هفته بین ۲۰ شهریور ماه تا سوم مهرماه، مقامات ایرانی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام مجرمان، ۵۰ نفر را به خاطر جرائم مرتبط با موادمخدر اعدام کرده اند.

بنیاد عبدالرحمان برومند، نهادی غیرانتفاعی که برای آزادی و دمکراسی در ایران فعالیت می‌کند نیز با انتشار گزارشی با عنوان "مجازات اعدام چرا باید لغو شود؟" شمار اعدام‌ها در ایران را در هفت ماه گذشته ۴۰۳ نفر اعلام کرده که در میان آنها "٤ نوجوان دیده می‌شوند که هنگام ارتکاب جرم منسوب به آنان کمتر از ١٨ سال داشته اند."

کمپین بین‌المللی حقوق بشر همچنین به تغییر نکردن روند اعدام ها پس از آغاز به کار دولت جدید در ایران هم اعتراض کرده است.

بخش عمده ای از اعدام‌هایی که در ایران صورت می گیرد مربوط به قاچاق مواد مخدر است.

براساس اعلام کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تعداد سرانه اعدام سالیانه بیش از هر کشور دیگری در جهان است و در سال ۲۰۱۳ (از ۱۲ دی ۱۳۹۱ تا کنون)، بیش از ۴۰۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند که ۵۳ مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام صورت گرفته است.

براساس آمار سال ۲۰۱۱ این کمپین، جمهوری اسلامی در آن سال ششصد نفر را اعدام کرد که از نظر کثرت اعدام ها در جهان، در رده دوم پس از جمهوری خلق چین با یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت قرار داشت و گفته شده است که هشتاد و یک درصد از این اعدام ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله استفاده شخصی از این مواد ارتباط داشته است.

مطالب مرتبط