اقدام اعتراضی یک کشیش آمریکایی در مقابل زندان اوین در تهران

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک کشیش آمریکایی به نام پرز رومرو امروز سه شنبه ۳۰ مهر (۲۲ اکتبر) در مقابل زندان اوین در تهران به بازداشت چند ایرانی مسیحی و یک وکیل دادگستری اعتراض کرده و بر اساس گزارش‌ها، پس از مدتی بازداشت آزاد شده است.

ویدیویی از آقای رومرو در یوتیوب منتشر شده که به نظر می رسد قبل از سفر به ایران ضبط شده و بر اساس برنامه ای از قبل تنظیم شده، پس از بازداشت او منتشر شده است.

در این ویدیو آقای رومرو به زندانی بودن فرشید فتحی، سعید عابدینی، مصطفی بردبار و علیرضا سیدیان، نوکیشان مسیحی و همچنین محمدعلی دادخواه، وکیلی که وکالت تعدادی از آنان را به عهده داشته است، اعتراض می کند و می گوید که آنها باید آزاد شوند.

او در این ویدیو می گوید که زندانی شدن در کنار چنین افرادی را مایه افتخار خود می داند.

ویدیوی دیگری در اینترنت منتشر شده که گفته می شود صدا و تصاویر مربوط به اعتراض آقای رومرو و گفتگوی مأموران با او را نشان می دهد.

این ویدیو کیفیت خوبی ندارد و به نظر می رسد که با ابزاری ضبط و ارسال شده که آقای رومرو با خود همراه داشته است.

صدای اعتراض آقای رومرو شنیده می شود که اسم پنج فرد یاد شده را فریاد می زند و به زبان انگلیسی خواهان آزادی آنها می شود.

در بخش دیگری از ویدیو مأموران که او را به داخل سالنی شبیه به سالن انتظار راهنمایی کرده اند، به فارسی با او صحبت می کنند.

یکی از مأموران می پرسد: "آیا اینجا زندانی داری؟ چه می خواهی؟ برو دادگاه یا قوه قضائیه. اینجا که ما کاری نمی توانیم برایت بکنیم".

صدای آقای رومرو شنیده می شود که به زبان انگلیسی به مأموران می گوید: "اینجا آمده ام که به بازداشت غیرعادلانه فرشید فتحی، سعید عابدینی، مصطفی بردبار، علیرضا سیدیان و محمدعلی دادخواه اعتراض کنم. خواهان آزادی آنها هستم".

آقای رومرو در بخشی از ویدیو به زبان انگلیسی به مأموران می گوید: "اینها در اینترنت، در فیس بوک و توییتر دیده خواهد شد".

چند دقیقه بعد مأموران ظاهرا متوجه ابزار همراه آقای رومرو می شوند و ارتباط قطع می شود.

منصور برجی، کشیش ایرانی ساکن لندن به بی‌بی‌سی فارسی گفت که دوستان آقای رومرو به طور مستقیم تصاویر و صدای اعتراض او و گفتگویش با مأموران را مشاهده می کردند و می شنیدند.