پخش برنامه‌های تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی روی فرکانس جدید

برنامه‌های تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی از روز هفتم آبان روی یک فرکانس جدید هم پخش خواهد شد.

ماهواره یوروبرد 2 از جمله ماهواره هایی است که برنامه های ما از طریق آن پخش می شود. این ماهواره به یوتل ست 25B تغییر نام می دهد و فرکانس پخش برنامه های ما هم بر روی آن از ۱۱.۵۸۵ گیگاهرتز به ۱۱.۶۶۴ گیگاهرتز تغییر می کند.

این تغییر از ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد روز سه شنبه هفتم آبان (۲۹ اکتبر) به وقت تهران اعمال خواهد شد.

به این ترتیب مشخصات دریافت برنامه های تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی به این ترتیب خواهد بود:

هاتبرد

ترانسپوندر ۷۲

فرکانس: ۱۲.۱۴۹

پولاریزاسیون: عمودی

سیمبل ریت: ۲۷.۵

اف.ای.سی: ۴/۳

یوتل ست W3A

ترانسپوندر A۱

۷ درجه شرقی

فرکانس: ۱۰.۷۲۱ افقی

سیمبل ریت: ۲۲۰۰۰

اف.ای.سی: ۳/۴

تل‌استار ۱۲

ترانسپوندر ۱۰

۱۵ درجه غربی

فرکانس: ۱۲.۶۰۸ افقی

سیمبل ریت: ۱۹۲۷۹

اف.ای.سی: ۲/۳

یوتل ست 25B (هم جهت با عرب ست)

ترانسپوندر ۱۵۴

۲۵/۵ درجه شرقی

فرکانس: ۱۱.۶۶۴ عمودی

سیمبل ریت: ۲۷۵۰۰

اف.ای.سی: ۳/۴