پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داربستی که در آن "برق شهری" جریان دارد

یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی این ویدئو را از داربستی که در آن "برق شهری" جریان دارد گرفته و برای صفحه شاهد عینی فرستاده است. او در توضیح این ویدئو نوشته است:

"دیشب به نزدیک مسجد حاج حسن در شهر شهریار رفتم تا از عابر بانک پول بگیرم. فرزندی هشت ساله دارم که وقتی در آن نزدیکی بازی می کرد، دستش به این دو میله خورد و برق او را گرفت و دستش تاول زد. وقتی که دقت کردم دیدم که سر میله داربست به سیم تیر برق وصل شده است."

شما هم اگر از اتفاقاتی که برایتان افتاده است فیلم و عکسی دارید، آن‌ها را می‌توانید برای ما بفرستید.