پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساختمان پیشین "باستان‌شناسی" افغانستان در ویرانی

احمد از هلند به کابل سفر کرده و از وضعیت ساختمان های قدیمی این شهر ویدیویی گرفته و برای صفحه شاهد عینی فرستاده است. او در توضیح این ویدئو نوشته است:

"این ساختمان بسیار خراب و کثیف شده و بسیار جای تاسف دارد که همینطور رها شده و به آن رسیدگی نمی شود. این ساختمان در یک کیلومتری پارلمان جدید افغانستان در کابل و قصر دارالامان قرار دارد."

بی بی سی در گفت‌وگو با عمراخان مسعودی، رئیس موزه ملی افغانستان، جویای اطلاعات بیشتری در مورد این ساختمان شد:

"این ساختمان همزمان با قصر دارلامان در زمان امان‌الله خان پادشاه پیشین افغانستان ساخته شد و تا پیش از تخریب آن در جنگ‌های داخلی کابل در دهه نود، دفتر انستیتوی باستان‌شناسی افغانستان بود. از این ساختمان تحقیقات باستان‌شناسی افغانستان مدیریت می‌شد و همچنین تا سال ۱۹۶۸ که آرشیو ملی افغانستان ایجاد شد، در این ساختمان نسخ خطی تاریخی افغانستان نیز نگهداری می‌شد. این ساختمان در جریان‌ جنگ‌های دهه نود میلادی به شدت تخریب شد و سقف آن فرو ریخت و مرکز باستان‌شناسی افغانستان به محلی دیگر منتقل شد.

رئیس موزه ملی افغانستان گفت فرانسه وعده کرده است که این ساختمان را بازسازی کند و احتمالا به موزه ملی افغانستان بسپارد."

شما هم اگر از رویدادهای اطرافتان فیلم و عکسی دارید، آن‌ها را می‌توانید برای ما بفرستید.