مدیرکل آژانس از رویکرد دولت ایران در گفت‌و‌گوهای اتمی ابراز رضایت کرد

يوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، رویکرد دولت جدید ایران را در گفت و گو با آژانس مثبت و تغییرات صورت گرفته در محتوی مذاکرات را قابل ملاحظه خوانده است.

آقای آمانو گفته است که ایران گفت و گوهایش با آژانس را به مذاکرات سیاسی خود با گروه پنج به علاوه یک گره نزده است.

'تغییرات قابل ملاحظه'

او در یک سخنرانی در آمریکا گفته از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی، رئیس جمهور میانه روی ایران، رویکرد این کشور مثبت شده است و به گفته او "تغییرات جدید قابل ملاحظه" است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که "مواد و تجهیزات اتمی ایران که در حال حاضر زیر نظر آژانس است همچنان در مسیر استفاده صلح آمیز قرار دارد."

آقای آمانو گفته "البته چون پروتکل الحاقی و تعهدات دیگر لحاظ نشده نمی توانیم تضمین بدهیم که همه فعالیت های ایران اهداف صلح آمیز دارد."

دور تازه گفت و گوهای ایران و آژانس هفته پیش به میزبانی آژانس در وین برگزار شد.

عباس عراقچی معاون امور بین الملل وزارت خارجه ایران و از مذاکره کننده گان ارشد اتمی این کشور، مسئول گفت و گوهای وین بود.

پس از این مذاکرات دو طرف تاریخ دیگری را برای گفت و گو تصویب کردند و مذاکرات انجام شده را "بسیار مثبت" خواندند.

از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در ایران، خوش بینی ها به حل و فصل مسالمت آمیز پرونده اتمی ایران بیشتر شده است.

قرار است اواخر هفته جاری (پنجشنبه و جمعه) دور دیگری از گفت و گوهای اتمی میان ایران و گروه پنج بعلاوه یک، در ژنو برگزار شود.

آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه (اعضای دائم شورای امنیت) به همراه آلمان کشورهای گروه پنج بعلاوه یک هستند.

هر دو طرف از دور پیشین مذاکرات اعلام رضایت کرده اند.

مطالب مرتبط