پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هزار روز از حصر موسوی و کروبی گذشت: 'قیامت' نشد

Image caption پس از گذشت ۱۰۰۰ روز آقایان موسوی و کروبی و زهرا رهنورد هنوز در هیچ دادگاهی برای محاکمه حاضر نشده اند

هزار روز پیش بود که حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز با کشیده شدن دیواری فلزی در مقابل خانه میرحسین موسوی آغاز شد.

پس از گذشت ۱۰۰۰ روز هنوز اتهام یا اتهاماتی علیه این سه نفر مطرح نشده و در هیچ دادگاهی هم برای محاکمه حاضر نشده اند.

بهمن دارالشفایی نگاهی انداخته است به واکنش هواداران میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به حصر آنها و دلایل این واکنش.

این گزارش در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.