کشف 'تخت جمشیدی از دوره الیمایی' در خوزستان

بر اساس نتایج کاوش‌های باستان‌شناسی هیات ایرانی-ایتالیایی در منطقه "کله چندار" شهرستان ایذه، ساختارهای معماری نیایشگاهی کشف شده که به دلیل کشف صفه و سکوهای بزرگ در محوطه، باستان‌شناسان آن را تخت‌جمشیدی از دوره الیمایی می‌نامند.

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، جعفر مهر کیان، سرپرست تیم ایرانی این هیات گفته یک معماری سنگی ویژه این سرزمین با استفاده از سنگ‌های بزرگ بدون ملات در این منطقه کشف شده است.

آقای مهرکیان گفته است که "این کشف باستان شناسان را به یاد برنشانده، سر مسجد، قلعه بردی در خوزستان می اندازد."

این هیات در سه هفته کاوش موفق به شناسایی شش نقطه این جایگاه باستانی شده است.

به گفته آقای مهر کیان در بخشی از این کاوش، گور دخمه باستانی یافت شده که بیش از صد سال مورد استفاده یک خانواده قرار می‌گرفته است.

سرپرست ایرانی این هیات باستان شناسی همچنین گفت که در بخشی از این محوطه "با جایگاه آیینی رو به رو هستیم که ما را با باورهای گذشته آشنا می‌کند، در اینجا ما با یک گونه از تدفین آشنا می‌شویم. اتاقک‌های مستطیلی شکلی که ساختار آن با مصالح بوم آور، به صورت یک آرامگاه سنگی است."