پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گرجستان: از امپراتوری ایران تا پادشاهی قاجار

Image caption نسخه‌های نفیسی از کتاب‌های فارسی در کتابخانه ملی گرجستان نگهداری می‌شود

در بخش دیگری از سفرنامه‌های گرجستان، که در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود، علی همدانی، در تفلیس، به دیدن تاریخ دان‌ها و هنرشناسانی رفته که درباره پیشینه تاریخی ایران و گرجستان کار کرده‌اند. با این سوال بزرگ که آیا گرجی‌ها، قبلا ایرانی بودند؟