پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفرنامه گرجستان: شب‌گردان ایرانی تفلیس

یک بار دیگر دوشنبه است و موعد پخش سفرنامه هفتگی ما به گرجستان.

این بار علی همدانی سراغ گردشگران ایرانی به گرجستان رفته، گردشگرانی که تا داشت، رفت و آمدشان به آن کشور پا بگیرد، به مشکل برخوردند.

سفرنامه گرجستان، هر هفته از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.