پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا روحانی می‌تواند دانشجویان اصلاح‌طلب و بسیجی را به هم نزدیک کند؟

سبز و بنفش و بسیجی در شصتمین سالروز روز دانشجو در ایران.

حسن روحانی در سخنرانی‌اش بر اعتماد و عقلانیت و تحمل همدیگر تاکید کرد. مخاطبانش هم دانشجویان اصلاح‌طلب بودند و هم بسیجی‌ها، با شعارها و خواسته‌های کاملاً متفاوت.

داریوش رجبیان از علی افشاری، فعال دانشجویی دوران اصلاحات و عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت، می‌پرسد با فاصله‌ای که میان این دو دسته از دانشجویان هست، چه قدر می‌توان انتظار داشت که به سخنان آقای روحانی وقعی بنهند؟

این گفتگو در برنامه چشم‌اندار بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.