تصویب طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در عرض شش ماه

مجلس
Image caption برخی از نمایندگان ارائه "طرح" احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سوی مجلس را به معنی دخالت در اختیارات قوه مجریه دانسته و پیشنهاد کردند که این احیا، در قالب ارائه "لایحه" از سوی دولت صورت بگیرد

نمایندگان مجلس ایران با ۱۱۶ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع، به طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی رای مثبت دادند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان چهارشنبه ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) تصویب کردند که تشکیل مجدد این سازمان به فاصله شش ماه پس از تبدیل این طرح به قانون انجام شود و نام سازمان جدید را هم به "سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره وری" تغییر دادند.

سازمان مدیریرت و برنامه ریزی، که مسئولیت برنامه ریزی های کلان را در ایران بر عهده داشت، دو سال بعد از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و به دستور او منحل شد.

براساس مصوبه امروز نمایندگان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره وری از ادغام معاونت های "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" و "توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور" و زیر نظر رئیس دولت تشکیل می شود.

روزنامه جهان اقتصاد در گزارشی که در باره طرح جدید مجلس منتشر کرده، نوشته که این طرح "بدون حضور نماینده ای از دولت و حتی بدون مشورت با آن" تهیه و تصویب شده است.

در جلسه امروز مجلس نیز، برخی از نمایندگان ارائه "طرح" احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سوی مجلس را به معنی دخالت در اختیارات قوه مجریه دانسته و پیشنهاد کردند که این احیا، در قالب ارائه "لایحه" از سوی دولت صورت بگیرد.

این پیشنهاد، مورد موافقت اکثر نمایندگان قرار نگرفت.

انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی

در تیر ماه ۱۳۸۶، شورای عالی اداری ایران که ریاست آن را محمود احمدی نژاد، بر عهده داشت، دستور انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را صادر کرد.

بر اساس این تصمیم، بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونتی در نهاد ریاست جمهوری به نام "معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" تشکیل شد.

پیش از این تغییر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان معاون رئیس جمهور فعالیت می کرد اما از نظر تشکیلاتی وابسته به ریاست جمهوری نبود. این در حالی بود که معاونت جدید زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت می کرد.

سابقه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی به حدود ۶۵ سال پیش باز می گردد که دولت وقت ایران تصمیم گرفت برای هماهنگ کردن برنامه های عمرانی، هیاتی به نام "هیات عالی برنامه" تشکیل دهد.

بعدها در وظایف و تشکیلات اداری این "هیات" تغییراتی ایجاد شد و به "سازمان برنامه و بودجه" تغییر نام داد.

در سال های اول بعد از انقلاب، نقش سازمان برنامه و بودجه در تصمیم گیری های اقتصادی به شدت کاهش یافت و بعد از آن نیز در دوران جنگ هشت ساله با عراق، مدتی کار تدوین بودجه به نخست وزیری سپرده شد.

در سال ۱۳۷۸ با هدف یکپارچگی در برنامه های توسعه و فراهم کردن زمینه اجرای آنها، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هم ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شد.

آقای احمدی نژاد شش سال بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و در ماه‌های آخر ریاست جمهوری خود، تصمیم به احیای آن گرفت ولی در عمل، اقدامی در این زمینه انجام نشد.