پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا انتقال پایتخت از تهران امکان پذیر است؟

Image caption این نخستین بار نیست که طرح انتقال پایتخت از تهران مطرح می شود

در ایران، هر از چندگاهی به دلایل مختلف، از جمله آلودگی بیش از اندازه هوای تهران، مسئله انتقال پایتخت به شهری دیگر مطرح می شود.

دیروز این موضوع یک گام به جلو رفت و نمایندگان مجلس ایران کلیات طرح انتقال پایتخت از تهران را تصویب کردند.

در صورت تصویب نهایی طرح و تایید شورای نگهبان، شورای سازمان دهی پایتخت باید مطالعاتی انجام دهد و شرایط انجام این انتقال را بررسی کند.

علی همدانی در میزگردی با حضور احسان مهرابی روزنامه نگار و مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا به بحث درباره چند و چون این طرح و طرح های مشابه نشسته است.

این میزگرد در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.