مجلس ایران از توضیحات وزیر علوم درباره انتصاب معترضان ٨٨ قانع نشد

حق نشر عکس jamejamimage.ir

مجلس ایران از توضیحات رضا فرجی دانا، وزیر علوم، درباره انتصاب معاونانش و بعضی روسای دانشگاه‌ها قانع نشد.

گروهی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس در مورد تغییر روسای چند دانشگاه و ارتباط جعفر توفیقی و جعفر میلی‌منفرد، معاونان وزیر علوم با اعتراضات سال ٨٨ از آقای فرجی دانا سئوال کرده بودند.

آقای فرجی دانا امروز یکشنبه ٨ دی (٢٩ دسامبر) برای پاسخگویی به سوال چند نماینده در مجلس حاضر شد، اما اکثریت نمایندگان رای دادند که از توضیحات او قانع نشدند.

آقای فرجی دانا در دفاع از تصمیمات خود گفت که مطابق قانون اساسی ایران اصل بر برائت افراد است و درباره مدیران انتصابی از وزارت اطلاعات استعلام شده بود.

وزیر علوم گفت که اگر وزارت اطلاعات نقش این افراد را در اعتراضات سال ٨٨ و یا داشتن قصد براندازی تایید کند، او ملزم به برکناری آنها خواهد بود. آقای فرجی‌دانا برای ارجاع به اعتراضات سال ٨٨ از لفظ "فتنه" استفاده کرد.

اشاره وزیر علوم به استعلام از وزارت اطلاعات در حالی انجام شد که محمود نبویان، یکی از نمایندگان سوال‌کننده گفت وزارت اطلاعات می‌گوید در این باره استعلامی صورت نگرفته است.

آقای نبویان گفت: "آقای فرجی‌دانا، وزیر علوم در کمیسیون آموزش گفت که درباره میلی‌منفرد از وزارت علوم در زمان وزارت آقای مصلحی استعلام شده و حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات در این باره گفته است: در مورد ادعای فوق به اطلاع می‌رساند هیچ استعلامی از وزارت اطلاعات در زمان حضور بنده به عنوان وزیر در این وزارتخانه صورت نگرفته است."

محمود نبویان با اشاره به حضور معاونان آقای فرجی‌دانا در اعتراضات سال ٨٨، که فیلم آن نیز منتشر شده گفت: "آیا این انتساب به فتنه نیست؟"

مساله موضع وزرا و مقام‌های دولت حسن روحانی در قبال اعتراضات سال ٨٨ از آغاز رای اعتماد مجلس به کابینه در کانون توجه بود و دو تن از وزیران پیشنهادی، یعنی محمدعلی نجفی و جعفر میلی منفرد، به اتهام همراهی با این اعتراضات رای اعتماد نگرفتند.