پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نبايد ولی می خوانند! گفتگو با مهدیه محمد خانی

هنوز در قوانین ایران ممنوع است و ممنوعیتش هم شوخی بردار نیست اما این ممنوعیت سبب نشده که دست و دل علاقمندان و مستعدان سرد شده و کار نکنند.

منظور آواز خواندن برای بانوان در ایران است. قدیمی‌هایی که هنوز از تک و تا نیفتاده اند، یا در خارج کنسرت برگزار می کنند یا در ایران کنسرت‌های ویژه بانوان.

اما خوانندگان زن جدیدی هم هستند که بطور حرفه‌ای به کار و فعالیت می‌پردازند، گرچه تقریباً هیچ عرصه‌ای به روی آنها در داخل ایران باز نیست. یکی از آنها مهدیه محمدخانی است در تهران.

علی همدانی با مهدیه محمدخانی گفتگویی کرده که بامداد ۱۹ دی ( ۹ژانویه) در برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی بی بی سی فارسی پخش شده است.

پادکست برنامه رادیویی چشم انداز بامدادی را می‌توانید هر روز از این لینک دریافت کنید.