پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هوای تهران باز‌هم در شرایط ناسالم: نگرانی‌ها تشدید می‌شود

شهرداری تهران میانگین غلظت ذرات آلاینده هوای تهران را در مجموع بیش از حد مجاز و شرایط هوای بعضی از نقاط پایتخت مانند پارک رازی، دروس و پاسداران را ناسالم اعلام کرد.

آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران، از جمله تهران و پدیده‌هایی مانند وارونگی هوا در ماه های سرد سال، وجود ریزگردها در هوا و وزیدن توفان شن، چندین سال است که مستقیما بر کیفیت زندگی مردم تاثیر می‌گذارد.

اما به نظر می‌آید که میزان آگاهی مردم به این تغییرات آب و هوایی در چند سال گذشته به مراتب بالاتر رفته و نگرانی مقامات هم از پیامدهای چنین تغییراتی تشدید شده است.

نازنین جاوید در گزارشی که از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پحش شد به این موضوع پرداخته است.