اهدای اعضا کودک دو ساله ایرانی که 'بر اثر ضرب و جرح' جان سپرد

حق نشر عکس Tasnim

کلیه‌ها و کبد کودک دو ‌ساله‌ ایرانی که گفته می‌شود بر اثر ضرب و جرح، دچار مرگ مغزی شده بود، در بیمارستان مسیح دانشوری تهران اهدا شد.

به گزارش رسانه های ایران، پیکر نگار، دختر دو ساله‌ای که مورد کودک آزاری قرار گرفته بود، در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده است.

در گزارش های رسانه ها، پدر این کودک به عنوان مظنون اصلی ضرب و جرح او معرفی شده است.

آمار دقیقی از موارد کودک آزاری در ایران در دست نیست، اما کارشناسان بر این باورند که موارد کودک آزاری در حال افزایش است.

عامل ۴۸.۵ درصد موارد کودک آزاری ثبت شده در ایران پدران و عامل ۲۳.۸ درصد این موارد مادران بوده اند.

بر اساس این آمار، ۹۰ درصد از کودک آزاری‌ها در محیط خانه روی‌ داده است.

این مسئله نوعی آسیب اجتماعی شناخته می شود که معمولا در خفا رخ می دهد.

براساس ماده دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب سال ۸۱، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمی، روانی و اخلاقی به آنها شود و سلامت جسم و روان آنها را به مخاطره اندازد، ممنوع و از مصادیق کودک آزاری است.

امین الله قرایی، آسیب شناس، پیشتر در گفت و گو با رسانه‌های ایران گفته بود: "یک نگاه سنتی غلط بر این باور است که چون والدین بر کودکان حق دارند و صلاح و مصلحت آنان را می‌دانند، لذا اجازه هرگونه برخورد را با کودکان خود دارند که متاسفانه این دیدگاه غلط موجب شده است که واکنش مناسبی به کودک‌آزاری شکل نگیرد."

فقر، بیکاری، بدسرپرستی، اعتیاد، گذشته خشونت آمیز و تقسیم بندی جنسیتی در جامعه از جمله عوامل کودک آزاری به حساب می‌آید.