اظهارنظر: روحانی: برخی با عنوان دور زدن تحریم‌ها، پول ملت را برداشتند