روحانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد روحانی از 'دژ پولادین برخی مطبوعات'

حق نشر عکس Fars
Image caption روحانی: فشار و شیوه پلیسی مساله فرهنگی را حل نکرده

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با دفاع از آزادی بیان در کشور بر وعده‌های انتخاباتی‌ اش برای بهبود وضعیت رسانه‌ها تاکید کرده است.

او از شیوه عمل بعضی از رسانه‌ها انتقاد کرده و گفته "چرا برخی از مطبوعات دارای دژ پولادین هستند و هیچ کس جرات نمی‌کند به آنها نزدیک شود؟ نه قوه اجرایی و نه قوه قضاییه، بالاتر از دژ پولادین خود را قیم مردم می‌پندارند."

فرج بال‌افکن در گزارشی که روز یکشنبه، 18 اسفند در برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده دلیل اظهارات تازه رئیس جمهوری ایران را بررسی کرده است.