تجمع اعتراضی دراویش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دراویش؛ 'قربانیان پیوند مذهب و سیاست در ایران'

حق نشر عکس

سایت اینترنتی مجذوبان نور، پایگاه خبری درویش‌های گنابادی، گزارش داده است که درویش‌هایی که صبح روز یکشنبه (۱۸ اسفند) بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند.

روز یکشنبه در دومین روز تحصن گروهی از دراویش و بستگان زندانیان در مقابل داستانی تهران، ماموران امنیتی به معترضان حمله کردند، و عده ای را بازداشت و به زندان اوین بردند.

در روزهای گذشته بیش از دو هزار نفر از دراویش در ایران اعلام کرده‌اند که در حمایت از اعتصاب غذای ۹ درویش زندانی، در خانه، اعتصاب غذا می‌کنند.

نیکلاس نیک‌سادات در گفت‌وگویی با محمدجواد اکبرین، پژوهشگر امور مذهبی در پاریس از او درباره دلیل شدت برخورد با دراویش در ایران پرسیده است.

این مصاحبه در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش شده است.