پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارخانه "آلاینده" در نزدیکی تابلوی محیط زیست

این ویدئو را مهدی از آلودگی کارخانه سیمان آبیک در جاده کرج- قزوین گرفته و برای صفحه شاهد عینی فرستاده است.

شما هم اگر تصاویر جالبی دارید، می‌توانید آنها را برای صفحه شاهد عینی بفرستید