راست افراطی برای اولین بار در ۱۵ حوزه انتخاباتی فرانسه پیروز شد

مارین لوپن
Image caption جبهه ملی به رهبری مارین لوپن، در انتخابات محلی امسال بهترین نتایج را از زمان تاسیس خود به دست آورده است

با روشن شدن نتایج نهایی انتخابات محلی فرانسه، مشخص شده که کنترل ۱۵ حوزه انتخاباتی این کشور به دست حزب راست افراطی "جبهه ملی" افتاده که در میان آنها، ۱۱ شهر دارای بیش از ۹ هزار جمعیت نیز وجود دارد.

این بهترین نتایجی است که جبهه ملی تاکنون در انتخابات محلی فرانسه به دست آورده است. بهترین نتیجه این حزب در انتخابات محلی سال های گذشته، در سال ۱۹۹۷ بود که این حزب ۴ شهرداری را در اختیار گرفت.

جبهه ملی در زمان برگزاری انتخابات امسال، هیچ یک از شهرداری های فرانسه را اختیار نداشت.

حزب سوسیالیست، که فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه به آن تعلق دارد، دیروز در مرحله دوم انتخابات محلی شکست سنگینی را متحمل شد و کنترل ۱۵۵ شهر دارای بیش از ۹ هزار جمعیت را از دست داد.

در انتخابات محلی امسال، رای دهندگان در بیش از ۳۶ هزار حوزه انتخاباتی به پای صندوق های رای رفتند تا به انتخاب شهرداران و اعضای شوراهای محلی بپردازند.

در مجموع، در میان آرای داده شده در مرحله دوم انتخابات محلی، ۴۵.۹ درصد به حزب راست میانه اتحاد برای جنبش مردمی (یو ام پ)، ۴۰.۵ درصد به سوسیالیست ها و ۶.۸ درصد به حزب راست افراطی جبهه ملی داده شده است.

در مرحله اول انتخابات، حدود ۴۶ درصد رای دهندگان به کاندیداهای راست میانه، ۳۸ درصد به کاندیداهای سوسیالیست و ۵ درصد به نامزدهای راست افراطی رای داده بودند.

تحریم بی سابقه انتخابات

پیروزی جبهه ملی در شرایطی به دست آمده که بیش از ۳۸.۵ درصد فرانسوی ها از حضور در پای صندوق های رای خودداری کرده اند که رقمی بی سابقه محسوب می شود.

در مرحله اول انتخابات، ۳۶.۵ درصد واجدان شرایط از شرکت در انتخابات خودداری کرده بودند که آن میزان نیز در سطح انتخابات محلی بی سابقه بود.

گروهی از ناظران، دلیل موفقیت جبهه ملی در برخی مناطق فرانسه را خودداری بسیاری از فرانسویان از شرکت در انتخابات، در شرایطی دانسته اند که ظاهرا هواداران راست افراطی به گونه ای سازمان یافته در پای صندوق‌های رای حاضر شده اند.

به نظر می رسد بسیاری از کسانی که در انتخابات شرکت نکرده اند، رای دهندگان سابق به حزب سوسیالیست بوده اند که از عملکرد دولت چپ میانه فرانسوا اولاند، به ویژه در زمینه اقتصادی، سرخورده شده اند.

در پی برگزاری مرحله اول انتخابات، ژان مارک ارو نخست وزیر فرانسه خواستار بسیج رای دهندگان و به ویژه کسانی که در دور اول انتخابات محلی شرکت نکرده بودند علیه راست افراطی شده بود.

آقای ارو از فرانسویان خواست هر کاری که می توانند انجام دهند تا جبهه ملی نتواند حتی یکی از شهرداری های این کشور را در اختیار بگیرد.

نخست وزیر فرانسه، امروز در پی روشن شدن نتایج شمارش آرا، انتخابات اخیر را "شکستی برای دولت و حزب حاکم" دانست. وی با اشاره تلویحی به دورنمای تغییر در کابینه گفت که "پیام انتخابات آشکار است" و مورد توجه رئیس جمهور قرار خواهد گرفت.

آقای ارو، خود از جمله دولتمردانی است که در پی انتخابات محلی اخیر، گمانه زنی هایی در مورد تغییر وی مطرح شده است.