پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساز ناهمساز رهبری و روحانی در قبال زنان و اشتغال

حق نشر عکس KHAMENEI.IR
Image caption آیت الله خامنه ای: زنان و مردان برابر نیستند و این امری غربی و غلط است

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران یک روز پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره نقش و جایگاه زنان، گفته، "ترس خود از حضور زن را به پای اسلام ننویسید".

آقای روحانی در حالی از حضور بیشتر زنان در جامعه دفاع کرده و بر برابری زن و مرد تاکید کرده که رهبر ایران یک روز قبل از آن بر نقش زن در خانواده و تربیت فرزند تاکید کرد و به صراحت گفت که زن و مرد برابر نیستند.

آیا نگاه رهبر ایران با رییس قوه مجریه در، به گفته خود آنها یکی از مهترین مسائل روز ایران متفاوت و شاید متعارض است؟

در گزارش محمد امینی که بامداد روز اول اردیبهشت (۲۱ آوریل) در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی پخش شده است، در گفتگو با صاحبنظران سیاسی و اسلام شناس به این پرسش پرداخته شده که تفاوت و تعارض در صحبت های آقایان خامنه ای و روحانی در قبال زنان به چه معناست؟