پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نهاد ریاست جمهوری ملجاء یا کاخ دادگستری؟

حق نشر عکس jaras

دیروز جمعی از بستگان زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین با تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری، خواهان رسیدگی به موضوع ضرب و شتم زندانی‌ها شدند.

به گفته آنها درگیری اخیر این بند، یکی از خشن‌ترین سرکوب‌های داخل زندان در سال‌های اخیر بوده است.

در همین حال، خبر رسیده که تعدادی از زندانی‌های سیاسی در اعتراض به اقدامات سازمان زندان‌ها، اعتصاب غذا کرده‌اند.

در برنامه امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۳ چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی این موضوع بررسی شد.

رضا سپهری، مجری این برنامه همچنین با رضا حقیقت‌نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن ترکیه گفتگو کرده است.