عبدالرضا داوری، از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به احمدی‌نژاد، بازداشت شد

حق نشر عکس MEHR

عبدالرضا داوری، قائم مقام مدیرعامل ایرنا و معاون خبر این خبرگزاری در دوره محمود احمدی‌نژاد، بازداشت شد.

ایرنا به نقل از یک "منبع آگاه" می‌گوید که بازداشت آقای داوری به اتهام "انتساب دروغ به مسئولان و نشر اکاذیب" انجام گرفته است.

او در خبرگزاری‌های ایسنا و ایرنا فعالیت داشته است و یکی از چهره‌های رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران تلقی می‌شود.

برخی در ایران از حلقه نزدیکان آقای احمدی‌نژاد، که اسفندیار رحیم مشایی در آن نقشی محوری داشت، به عنوان "جریان انحرافی" نام می‌برند.

با چند نفر از این افراد برخورد قضایی شده است. از جمله علی‌اکبر جوانفکر، مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا، به حبس محکوم شد و مدتی را در زندان سپری کرد.

عبدالرضا داوری، که امروز خبر بازداشتش منتشر شده است، پیش از این به واسطه مدیرمسئولی روزنامه شهروند به پرداخت یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.

روزنامه شهروند از روزنامه‌های هوادار محمود احمدی‌نژاد بود و عبدالرضا داوری به دلیل انتشار مصاحبه‌ای با علی اکبر جوانفکر محاکمه و محکوم شد.