تجمع کارگران نساجی در مقابل مجلس ایران

حق نشر عکس Fars

گزارش‌ها از ایران حاکی است که حدود ۱۰۰ نفر از کارگران و بازنشستگان صنعت نساجی مازندران امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کرده‌اند و خواستار پرداخت مطالبات پنج سال گذشته خود شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلام ایران (ایرنا)، حدود ۵۰ نفر از بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در برابر مجلس تجمع کردند، آنها نیز خواستار تبدیل وضعیت قرارداد خود به شرکتی هستند.

برخی فعالان کارگری در ایران نحوه محاسبه دستمزد حداقل را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند که هزینه مصرف خانوار کارگری در هر سال مبنای محاسبه حداقل دستمزد برای سال بعد قرار می‌گیرد و به این ترتیب، این رقم با هزینه واقعی ارتباط ندارد.

قراردادهای موقت و ناامنی شغلی، حقوق معوقه و دستمزد پایین از مسائل مورد اعتراض کارگران ایران است. فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی کارگران نیز در ایران با محدودیت‌های زیادی مواجه است.

برخی فعالان کارگری در ایران می گویند که هزینه مصرف خانوار کارگری در هر سال مبنای تعیین حد اقل دستمزد برای سال بعدی قرار می گیرد، در حالی که هزینه های سال جدید بسیار بیشتر از سال قبل است.

در سال ۱۳۹۲ حداقل حقوق برای کارگران ۴۸۷ هزار تومان بود.

در اواخر سال گذشته (۱۳۹۲) دولت حداقل حقوق کارمندان را برای سال آینده ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرده است که ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. حقوق کارمندان امسال، ۴۹۰ هزار تومان بوده است.

مطالب مرتبط