پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش‌سوزی انبار روغن در قزوین

این ویدئو را بهنام از آتش‌سوزی انبار روغن در قزوین که در روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت (۶ می) اتفاق افتاد گرفته و برای صفحه شاهد عینی فرستاده است.

شما هم اگر از رویدادهای اطرافتان ویدئو و یا مجموعه تصاویر جالبی دارید، می‌توانید آن‌ها را برای صفحه شاهد عینی بفرستید.