احمد توکلی به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه احضار شد

حق نشر عکس FARS

احمد توکلی، نماینده مجلس ایران و مدیرمسئول وبسایت الف، به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.

رضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، و سرپرست پیشین وزارت ورزش در دولت حسن روحانی، از آقای توکلی به خاطر نامه‌ای که درباره سوابق او نوشته بود شکایت کرده است.

بازپرس دادسرای رسانه برای آقای توکلی از حیث نمایندگی مجلس قرار منع تعقیب صادر کرده، اما به واسطه مسئولیت او در وبسایت الف او را احضار کرده است.

احمد توکلی در مقطع رای اعتماد به کابینه پیشنهادی حسن روحانی نامه‌ای درباره رضا صالحی امیری نوشت و سوابق علمی و مدیریتی او را زیر سوال برد.

آقای توکلی در نامه خود، که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده بود، پرسیده بود که آقای صالحی امیری چه طور تنها در یک سال ٣ کتاب و ۱۵ مقاله علمی نوشته است.

او همچنین آقای صالحی امیری را متهم کرد که در دوره مسئولیت خود در یک مجله علمی، بر خلاف قواعد، چاپ مقالات پرشماری از خود منتشر کرده بود.

رضا صالحی امیری برای وزارت ورزش رای اعتماد نیاورد. علاوه بر انتقادهای احمد توکلی او به فساد مالی نیز متهم شد و گفته شد که در دوره مسئولیتش در اطلاعات استان خوزستان با بازداشتی‌ها بدرفتاری شده بود.

آقای صالحی امیری در پاسخ به این اتهامات گفت: " اگر بنای پرده‌دری باشد من حرف‌های زیادی دارم ولی هیچ وقت علیه کسی حرف نمی‌زنم."

مطالب مرتبط