پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیتر آیزنمن درباره لغو سفرش به ایران می‌گوید

در هفته‌های گذشته برخی افراد و گروه‌های تندرو در ایران، با حضور پیتر آیزنمن به خاطر یکی از بناهای معروفی که ساخته است، مخالفت کرده بودند.

اشاره آنان به "یادبود یهودیان کشته‌شده در اروپا"ست که این معمار آمریکایی در برلین آلمان ساخته است.

اما خود آقای آیزنمن در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی این تصور را رد می‌کند و می‌گوید برای او به عنوان طراح، این بنا ربطی به هولوکاست ندارد.

این معمار می‌گوید چشم‌انتظار سفرش به ایران بوده است چون خیلی علاقه داشته اصفهان و شیراز را ببیند.

گزارش کامل را این‌جا بخوانید.