تلاش برای محدود کردن اختیارات دولت در تعیین سرپرست برای دانشگاه‌ها

حق نشر عکس president.ir

اکثر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه به رئیس جمهور ایران تغییراتی را در آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها پیشنهاد کرده‌اند که مطابق آن دیگر برای دانشگاه‌ها سرپرست تعیین نمی‌شود.

هم‌اکنون مطابق آیین نامه مدیریت دانشگاه‌ها، دولت می‌تواند تا تایید رئیس جدید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تا شش ماه برای دانشگاه سرپرست تعیین کند. اما در صورت تصویب تغییرات پیشنهادی، رئیس قبلی دانشگاه تا تایید رئیس بعدی به کار خود ادامه می‌دهد.

بنا به این پیش‌نویس، دولت تنها در "موارد ضرورت" می‌تواند یکی از معاونان دانشگاه را به مدت یک ماه به عنوان سرپرست دانشگاه معرفی کند.

رئیس هر دانشگاه با معرفی وزیر علوم و یا وزیر بهداشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تایید این شورا منصوب می‌شود.

هم اکنون حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، رئیس شورای انقلاب فرهنگی است و برخی از اعضای دولت او نیز عضو این شورا هستند. محافظه‌کاران اکثریت شورای انقلاب فرهنگی را تشکیل می‌دهند.

وزارت علوم و همچنین ریاست دانشگاه‌های ایران یکی از مسائل محوری است که منتقدان محافظه‌کار آقای روحانی از زمان روی کار آمدن دولت روی آن حساسیت نشان داده‌اند.

مطالب مرتبط