پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد رهبر ایران از شیعه هراسی و دامن زدن به اختلاف در منطقه

آیت الله علی خامنه ای در جمع مقام های ایران و سفیران خارجی گفته هدف دشمنان ایران از شیعه هراسی و ایران هراسی سرگرم کردن مسلمانان و دامن زدن به اختلاف هاست تا اسرائیل بر مشکلاتش فائق آید. رهبر ایران خواهان اتحاد مسلمانان و پرهیز از اختلاف های عقیدتی و طایفه ای شد. فرداد فرحزاد نگاهی کرده است به گفته های او.