پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایت افغانهای مقیم قزوین از حمله مهاجمان نظام آباد

حق نشر عکس Google

در یکی از شب‌های فروردین امسال در روستایی از قزوین، مردانی که صورت خود را با پارچه پوشانده بودند، فریادزنان به خانه ده‌ها مهاجر افغان حمله کردند.

به گفته یکی از شاهدان عینی آنها به "به شیشه‌ها سنگ ‌زدند، دیوار خانه را خراب کردند و اموال آنها را با خود بردند.

او و یک شاهد دیگر به بی‌بی‌سی فارسی گفته‌اند شایعه تجاوز به یک دختر ناتوان ذهنی و باردارشدن او، باعث خشم اهالی روستای نظام آباد قزوین از حضور مهاجران افغان شده بود.

گزارش نازنین جاوید از چشم اندازی بامدادی رادیوی بی بی سی فارسی پخش شده.