پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'بدحجابی نشانه اعتراض مردم به حکومت'

علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقابله مستقیم با بدحجابی را غلط خوانده و گفت که «بدحجابی» نشانه اعتراض مردم به حکومت است.

آقای ناطق نوری با اشاره به چادر سرکردن تعدادی از دختران دانشجو برای نمایش مخالفتشان با حکومت شاه، گفت: هم اکنون نیز اگر جوانی بخواهد بر خلاف حکومت عمل کند یا به نوعی اعتراضی نسبت به دولت و حکومت داشته باشد، اعتراض خود را با تغییر ظاهر و بدحجابی نشان می‌دهد.

در هفته های اخیر بحث بر سر امر به معروف و نهی از منکر اجباری در ایران بالا گرفته است.

علی همدانی، مجری چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی برای بررسی بیشتر این موضوع با محمدجواد اکبرین، پژوهشگر مسایل دینی گفتگو کرده است.