پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا ایران 'دومین کشور ناشاد جهان' است؟

حق نشر عکس FARS

یک نظرسنجی که توسط موسسه گالوپ انجام شده حاکی است که ایرانیان دومین مردم ناشاد در دنیا هستند.

بنا به گزارش منتشر شده از این نظرسنجی، عراق نخستین کشور جهان در این فهرست است.

بعد از عراق و ایران، کشورهای مصر، یونان و سوریه قرار دارند.

گزارشی در این زمینه و سپس گفتگوی علی همدانی با مجید محمدی جامعه شناس، بشنوید که توضیح می‌دهد این نظرسنجی ها بر چه معیارهایی استوار است؟

این گزارش و گفتگو در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.