پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور روزنامه‌های دوشنبه ۹ تیر

حق نشر عکس

مسعود بهنود روزنامه نگار مقیم لندن، هر بامداد روزنامه‌های صبح چاپ تهران را برای شنوندگان برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی ورق می‌زند.

مرور روزنامه‌های دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۳ برابر با ۳۰ ژوئن ۲۰۱۴ را بشنوید.

پادکست برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی را می‌توانید هر بامداد از این لینک دریافت کنید.