پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳

حق نشر عکس

مسعود بهنود روزنامه نگار مقیم لندن، هر بامداد روزنامه‌های صبح چاپ تهران را برای شنوندگان برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی ورق می‌زند.

مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳ برابر با ۲ ژوئیه ۲۰۱۴ را بشنوید.

پادکست برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی را می‌توانید هر بامداد از این لینک دریافت کنید.