پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳

حق نشر عکس

هر بامداد روزنامه‌های صبح چاپ تهران در چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی ورق می‌خورد.

طبق معمول پنجشنبه‌ها فرج بال‌افکن نگاهی انداخته به روزنامه‌های امروز.

مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۳ برابر با ۳ ژوئیه ۲۰۱۴ را بشنوید.

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی را می‌توانید هر بامداد از این لینک دریافت کنید.