پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییر وزیر خارجه بریتانیا، تغییر سیاست ها در قبال ایران؟

حق نشر عکس AFP

در حالی که مذاکرات هسته ای ایران در وین جریان دارد، یکی از وزرای خارجه کشورهای ۱+۵ یعنی ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا، که تا همین دو روز پیش با وزیر امور خارجه ایران در مورد برنامه هسته ای این کشور گفتگو می کرد، از مقام خود کناره گرفته است.

ویلیام هیگ دیشب اعلام کرد تصمیم گرفته است همزمان با ترمیم کابینه دولت بریتانیا، از مقامش کناره گیری کند.

آقای هیگ در سال ۲۰۱۰ همزمان با پیروزی محافظه کاران، وزیر خارجه بریتانیا شده بود.

وزرای ارشد دولت بریتانیا به بی بی سی گفته اند فیلیپ هاموند وزیر دفاع این کشور جایگزین آقای هیگ به عنوان وزیر خارجه خواهد شد.

در گفتگو با شهران طبری از اعضای حزب کارگر بریتانیا، از او پرسیده‌ایم به نظر بسیاری، کناره گیری آقای هیگ غیر منتظره بوده. او در این مورد چه فکر می کند؟

این گفتگو در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.