پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سقط جنین در ایران: حق داشتن یا نداشتن فرزند با والدین نیست

حق نشر عکس

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در سمینار روز جهانی جمعیت که در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران برگزار شد از آمار بیش از صد و بیست هزار سقط غیر قانونی و صد هزار سقط قانونی در ایران سخن گفته و افزوده نرخ ازدواج و فاصله ازدواج تا باروری در ایران شرایط مطلوبی ندارد.

یکی از راه کارهای تازه مقام های ایران برای اعمال سیاست افزایش جمعیت، ممنوع و محدود کردن شیوه های پیشگیری از بارداری و سفت و سخت تر کردن سقط جنین در ایران است.

آنطور که علی همدانی در گزارشش می گوید، سقط جنین همیشه در ایران ممنوع بوده اما قوانین تازه، می تواند راه را برای فعالیت های زیرزمینی بازتر کند.

این گزارش در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.