پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زاینده رود کجا خشک می‌شود

این ویدئو را افشین، یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی، از مسیر آب زاینده رود برای صفحه شاهد عینی فرستاده است. او در توضیح نوشته است: «زاینده رود حتی تا نزدیکی‌های شهر اصفهان جریان دارد ولی در مسیرش در محدوده استان اصفهان به دلیل وجود کانال‌های انتقال آب به سمت شالیزارها و کارخانه ذوب آهن و فولاد مبارکه و یزد و کارخانه سیمان و ... هرگز به شهر اصفهان نمی رسد.» جزئیات بیشتر در این زمینه را در ویدئوی این شاهد عینی ببینید.

اگر شما هم از رویدادهای محل زندگی خود فیلم یا عکس گرفته‌اید، می‌توانید تصاویر خود را برای صفحه شاهد عینی بفرستید.