بررسی روزنامه‌های صبح یکشنبه تهران - دوم شهریور

روزنامه های امروز صبح تهران همچنان به شرایط بعد از استیضاح وزیر علوم و روابط مجلس و دولت پرداخته و در مقالاتی در تحسین یا انتقاد از دولت دارند.

آغاز بحث های کهنه اختیارات رییس جمهور، گزارش ها و مقالاتی درباره وضعیت داعش در عراق، ماجرای کم آبی و خطرات آتی و شایعاتی درباره نزدیک بودن وقوع زلزله در شهرهای بزرگ بخش هایی از مطالب این روزنامه هاست.

استیضاح به نفع که بود

حق نشر عکس Shahrvand Newspaper Aug24
Image caption کارتون احمد عربانی، شهروند

اعتماد در مقاله ای استیضاح وزیر علوم را نشان دهنده ضعف اصولگرایان مخالف دولت دانسته و نوشته: ضعف مفرط جناح مذکور در همه زمینه ها پیداست، در علوم اجتماعی، در فلسفه که حذف آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند،. در زمینه آموزش، فرهنگ و هنر هم دست آنان خالی است. کتاب‌های آنان به جز موارد استثنا به واسطه خرید‌های دولتی با بودجه‌های خاص وابسته است، سقف فیلم آنان هم فیلم‌هایی است فاقد مضامین عمیق و صرفا برای پر کردن اوقات فراغت، از موسیقی و تئاتر و هنرهای تجسمی هم که پیداست.

به نوشته این مقاله: جناح تندرو در حوزه رسانه چه چیزی می‌تواند گفت که تازگی داشته باشد. رسانه‌های خصوصی آنان هتاک، رانتی و متکی به حمایت‌های ویژه هستند، رسانه‌های عمومی آنان هم با وجود داشتن امکانات وسیع و گسترده، قادر به رقابت با سایرین نیستند بنابراین چندان عجیب نیست که شمشیر افراطیون علیه دو حوزه فرهنگ و دانش از نیام کشیده شود. ولی اگر در هشت سال گذشته توانستند این دو عرصه را به تصرف خود درآورند، در آینده هم خواهند توانست.

منصور فرزامی‌ هم در سرمقاله مردم سالاری نوشته: موافقت با استیضاح و رای عدم اعتماد به وزیر علوم و تحقیقات‌، بخش عظیمی‌از جامعه، حداقل میلیونها ایرانی طرفدار دولت را ملتهب کرد و اخبار کشور و حتی خبرهای جهان را تحت تاثیر قرار داد و پرسش‌هایی را سبب شد که اگر چه برحسب ظاهر، بخشی از طیف اصولگرایی، سرمست از پیروزی است اما پیش از آن که در سایه این کامیابی با خوش‌بینی بخوابد، باید به آنها پاسخ بدهد‌.

نویسنده با اشاره به آرامش موجود در دانشگاه ها پرسیده: چرا مجلس در دولت قبلی در مقابل اعطای آن همه بورسیه‌های قابل بحث و غیر‌قانونی ساکت نشست‌. چرا در خانه نشین کردن و بازنشستگی اجباری خیل استادان قابل صدایی شنیده نشد و هیچ‌کس نپرسید که به عنوان مثال، خانه نشین کردن و طرد بیست نفر از استادان مبرز دانشگاه شریف، با چه انگیزه و هدفی است‌؟

و خلاصه این که: چرا صدایی برنخاست که تشدید فرار مغزها ما را از نظر علمی‌به کجا می‌برد‌؟ چرا نپرسیدند که به چه علت به جای این که جامعه به سمت دانشگاه هدایت شود، این مرکز عالی علمی‌جایگاه نخبگان را به میان عامه کشاندند و نتیجه آن شد که هر کس اجازه یافت تا بر سردر خانه ای تابلوی موسسه عالی نصب کند و دربه در به دنبال کسانی به عنوان دانشجو بگردد و حاصل چنین عمل نسنجیده ای آن شد که امروز تعداد صندلی‌های خالی این گونه موسسات، بیش از شمار کسانی است که نام دانشجو را احراز خواهندکرد‌.

درس از عراق

حق نشر عکس Arman Newspaper Aug24
Image caption کارتون فرهاد بهرامی، آرمان

ابوالقاسم قاسم زاده در سرمقاله اطلاعات اشاره کرده که از لیبی تا افغانستان در بحران بسر می‌برند و نوشته: ایران هم در میان منطقه بحران زده خاورمیانه است، منطقه ای

شامل مجموعه کشورهایی است که فریاد دمکراسی خواهی در آن از هرجای دیگر جهان افزونتر است و همه شخصیت‌های برجسته سیاسی و اجتماعی در آن مدام از برقراری دمکراسی در کشور خود شعار می‌دهند. اما در عمل اصل حاکمیت دمکراتیک یا استقرار دمکراسی در حذف هر رقیب و چنبره زدن بر ثروت ملی از سوی این گروه یا آن گروه، این فرد یا آن فرد، خلاصه و بسته می‌گردد.

نویسنده به عنوان نمونه از عراق یاد کرده که: در طول تاریخ خود، هیچگاه داشتن جامعه‌ای یکدست و بسامان را در سایه حس مشترک ملی، حتی در پنجه شدیدترین دیکتاتوری‌ها تجربه نکرده است و آنگاه که به این نقیصه، بی‌تجربگی عمومی سیاسی را نیز بیفزاییم، با پدیده خطرناکی مواجه خواهیم شد که آن کشور درگیر است.

سرمقاله اطلاعات به این جا رسیده: حال تصور کنید که در چنین محیط ملتهبی، حکومتی با متولیان خشمگین، با گرایش‌های خاص مذهبی و برآمده از میان قربانیان سال‌های وحشتبار سرکوب، بخواهد منافع مذهبی و حزبی خود را صرفاً با استفاده از واژه قانون، تأمین و توجیه کند. آیا سیاستمداران ما درسی از عراق بحران‌زده آموخته‌اند تا روش‌های خود را در درون تصحیح کنند؟

پوریا عالم در ستون طنز شرق نوشته: داعش در آخرین تولیدات فکاهی خود اعلام کرده «پوشک بچه به‌دلیل اینکه در سرآغاز تاریخ هجری نبوده، حرام اعلام شد.» منتها مشخص نکرده اگر بچه قرار نیست از پوشک استفاده کند، از چی استفاده کند. و آیا اصولا این حرف‌های داعش مسخره‌بازی است و دارند مسخره‌اش را درمی‌آورند یا بچه‌بازی است و دارند پوشک بچه‌اش را درمی‌آورند.

به نظر این طنزنویس: برخلاف اکثر دانشمندان، ما خوشحالیم که داعش نظریات مشعشعش را ابراز می‌کند. چون همین‌که بفهمیم یکی به چی فکر می‌کند و سطح دغدغه‌اش چیست، می‌فهمیم چطور باید باهاش برخورد کنیم. حالا هم با توجه به اینکه سطح دغدغه داعش دغدغه پوشکی است، به جهان توصیه می‌کنیم جای حمله موشکی به داعش حمله پوشکی کنند و کار را یکسره کنند.

اختیارات رییس جمهور؟

علی شکوهی در سرمقاله روزنامه ایران با اشاره به قانون اساسی و تفسیر های مختلف به وظایف رییس جمهور که باعث اختلاف ها شده نوشته: پرسش مهم این است که با کدام تفسیر از قانون اساسی می‌توان این دو امر را با یکدیگر جمع کرد یعنی کدام برداشت از مسئولیت اجرای قانون اساسی می‌تواند با اصل تفکیک قوا جمع شود؟ در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطه‌ای که مستقیماً به رهبری مربوط است، به رئیس جمهوری واگذار کنیم و رئیس جمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسئول بدانیم و برخی دیگر، تفکیک قوا را محور تلقی می‌کنند و بر این نظرند که عملاً رئیس جمهوری، مسئولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است.

نویسنده سرمقاله روزنامه دولت اشاره کرده که برداشت سومی هست که می‌تواند رافع مشکل باشد و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد. برای رسیدن به تفسیر مناسب، باید میان «اجرا کردن» قانون اساسی و «اجرا شدن» آن تمایز قائل شد و تأکید کرد که رئیس جمهوری مسئول «اجرا کردن» همه قانون اساسی نیست و نهادها و قوای دیگر هم در این زمینه مسئولیت دارند اما قطعاً مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی، شخص رئیس جمهوری است.

به نظر نویسنده روزنامه دولت: ین تفسیر از قانون، نه مسئولیت رئیس جمهوری را زایل می‌کند و نه به مداخله رئیس جمهوری در وظایف و مسئولیت‌های قوای دیگر می‌انجامد. این تفسیر همان نگرشی است که در هنگام تدوین و تصویب قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۵ مقبول شورای نگهبان و مجلس و دولت بود.

اما کیهان در جواب نوشته: البته که قانون اساسی کشور باید اجرا شود و مسئول اجرای هر بخشی از قانون اساسی هم در خود قانون اساسی معلوم شده است. سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه به اضافه سایر نهادها و مقامات رسمی نظیر نیروهای مسلح و رسانه ملی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و ... هرکدام مسئول اجرای فصول و اصولی از قانون اساسی هستند. همه قوا و نهادهای لشکری و کشوری - از جمله خود آقای رئیس‌جمهور - تحت نظارت عالیه رهبری قرار دارند.

به نظر این روزنامه تندرو: با وجود شورای نگهبان و قوه قضائیه- که شئون سیاسی و قضایی صیانت از قانون اساسی را عهده‌دار هستند - هیچ مقام یا نهاد دیگری نمی‌تواند در اجرا یا نظارت بر اجرای قانون‌اساسی، صلاحیت ویژه‌ای برای خود قائل شود.

رشد مونتاژ محصولات چینی

حق نشر عکس Etemaad Newspaper Aug24
Image caption کارتون فیروزه مظفری، اعتماد

جهان صنعت در سرمقاله امروز خود نوشته چینی‌ها بازار مونتاژ خودرو در ایران را در دست گرفته‌اند. واردات و قاچاق کالاهای چینی و سرازیری آنها به بازار ایران کافی نبود تا آنها علاوه بر قبضه این بازار، ابتکار مونتاژ و تولید خودرو را نیز در دست بگیرند تا خودروهای سواری مونتاژی چشم‌بادامی‌ها رکورددار افزایش تولید خودروهای سواری در ایران شوند.

به نوشته این مقاله: رشد جهشی تولید خودرو مونتاژی چینی در ایران در سه ماهه اول امسال در حالی اتفاق افتاده است که تناسبی بین قیمت و کیفیت خودروهای چینی در مقایسه با قیمت و کیفیت سایر خودروهای تولیدی در داخل کشور وجود ندارد. چشم‌بادامی‌های فرصت‌طلب مانند همیشه با استفاده از شرایط ثبات و کاهش نرخ ارز توانسته‌اند برنامه‌ریزی بیشتری برای تولید این خودروها در ایران انجام دهند..

به نوشته سرمقاله جهان صنعت: کیفیت خودروهای چینی که با قیمت‌های بالایی در بازار ایران به فروش می‌رسند به مراتب پایین‌تر از کیفیت خودروهای ایرانی است که با قیمت‌هایی کمتر از خودروهای چینی عرضه می‌شوند.

مسکن مهری که فروریخت

شهروند در مقاله ای به شایعه ای اشاره کرده که در چند روز گذشته توسط پیامک های تلفنی بین مردم توزیع شده و از احتمال وقوع زلزله در تهران و شهرهای بزرگ خبر داده است در حالی که به نوشته این روزنامه : در کشوری که در استان ایلامش زلزله‌ای با بزرگای ۲.۶ ریشتر در روز دوشنبه قبل آمده معلوم است که نه تنها در ۴۸ ساعت آینده بلکه در ۴۸ روز آینده احتمال وقوع زلزله- به دلیل پس‌لرزه‌ها- در منطقه غرب کشور حتما بالاست و ما این مساله را به صراحت گفته‌ایم و تکرار هم کرده‌ایم، این هیاهو و شایعه پراکنی و نگران کردن مردم برای چیست؟

به نوشته این مقاله: بیان اینکه تهرانی‌ها امشب خاص را باید نگران رخداد زلزله باشند، بی‌معنی است. هرگاه زلزله‌ای در کشور بیاید - هم در ۴۸ ساعت آینده و هم در ۴۸ روز و همه ماه‌های بعدتر- بر اساس روال و قاعده علمی رخ می‌دهند. وسایلی برای پیش بینی شان هست اما در اختیار ما نیست گرچه برای همه دنیا در ساعت‌های آینده و برای همه دنیا پیش‌بینی می‌کند.

نویسنده شهروند پیشنهاد کرد که به شایعات پیامکی توجه نشود و نوشته: مگر حفاظت از حریم روانی خودتان را فراموش کرده‌اید و اختیارتان را به دست پیامک‌ها و گروه‌های وایبری داده‌اید!؟ امشب و همیشه باید برای وقوع زلزله‌های مخرب آماده بود. این موضوع ربطی به موضوع خبر سایت های حقه بازی ندارد. سرزمینی که در آن زلزله بم ۸۲ و طبس ۵۷ آمده است باید در آن همواره آماده زیست. اگر اوقات دیگر سال از این موضوع غافلید، اشکال از شماست.

سعید برآبادی در مقاله ای در شرق نوشته : بسازبفروش‌ها اصطلاحی دارند با این مضمون: «روی خرابکاری‌ها را خاک می‌گیرد» و منظورشان این است که هرچه ساختمانی بد ساخته شود با یک نمای خوب، سرهم‌بندی می‌شود و کسی هم ککش نمی‌گزد. اما آنهایی که مسکن مهر آبدانان را می‌ساختند فکر زلزله را نکرده بودند و روآمدن آنچه در زیر لایه‌های گچ پنهان کرده بودند.

به نوشته این مقاله: زلزله ایلام، مسکن مهر را به کل تخریب کرده، درحالی‌که بناهای قدیمی همسایه این ساختمان‌ها‌ سالم مانده‌اند! تعجب اینجاست که دیوارها و سقف‌های این ساختمان‌ها که قرار بود لااقل ۹۹ سال اجاره‌شان به دولت دهم پرداخت شود با یک زلزله شش‌ریشتری فروریخته و ترک برداشته‌اند درحالی‌که ایلام از روز حادثه تا امروز لااقل ۵۰۰ پس‌لرزه را پشت‌سر گذاشته و ویرانی، چند برابر شده است.

یک مهندس عمران ایلامی به شرق گفته: مسکن مهر آبدانان، تشویق‌نامه وزیر مسکن احمدی‌نژاد را به‌عنوان مسکن مهر نمونه کشور داشت . از روز زلزله، مردمی که از خانه‌های نوساز مسکن مهر آواره شده‌اند در شهر پرسه می‌زنند یا به خانه اقوام‌شان رفته‌اند چراکه اگر در خانه می‌ماندند حتی یک کنسرو ماهی هم به آنها نمی‌رسید، درست مثل همین حالا که آب معدنی داغ بین مردم توزیع می‌شود و کسی هم نیست صدای آنها را به گوش مسوولان برساند.

با سطل یخ روی سر

حق نشر عکس shargh Newspaper Aug24
Image caption کارتون ساسان خادم، شرق

سوشیانس شجاعی‌فرد در ستون طنز شهروند به کمپین سطل آب سرد برای کمک به مطالعه بیماری های عصبی یا سرطان اشاره کرده و نوشته اگر این ماجرا به ایران هم می رسید واکنش نمایندگان مجلس چه بود.

حدادعادل: ابتدای امر باید فکری برای اسم غربی این جریان کرد، پیشنهاد من «چالش آوند آب یخ افکنده» است. خودم که به دلیل سن‌و‌سال نمی‌توانم آب یخ روی سرم بریزم و در این امر نیکو همراهی کنم، خشکه حساب می‌کنم!

علی لاریجانی: البته در فلسفه غرب، این‌گونه امور ناشی از نگاه اومانیستی به انسان است. غرب با نگاه سرمایه‌داری‌اش، فقط به فکر کسب درآمد است، ولو به صد دلار. دیگر به این فکر نمی‌کند که انسان با سطل آب یخ سرما می‌خورد و می‌چاید! بنابراین آقایان بفرمایید سرجاهاتون! آقایان در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید.

حسینیان: بنده جک استراو رو به چالش می‌کشم. یا ٥٠٠٠٠ پوند باید به ما کمک خیریه کنه یا یک صندوق گوجه‌فرنگی روی سر خودش خالی کنه! آب یخ سوسول بازیه!

حمید رسایی: آقا من نمی‌دونم چرا داریم دست‌دست می‌کنیم؟ چرا مماشات می‌کنیم؟ چرا تعارف رو کنار نمی‌گذاریم؟ خود آقای رئیس‌جمهوری باید استیضاح بشه که چرا عوامل رسانه‌ایش در روزنامه شهروند دارند با فرمان گرفتن از غرب و سایت‌های فاسد غربی، سطل آب یخ به آسیاب دشمن می‌ریزند؟

مطالب مرتبط