انتشار یک روزنامه انگلیسی زبان جدید در تهران

اولین شماره روزنامه انگلیسی زبان فایننشال تریبیون امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه (۷ سپتامبر) در تهران منتشر شد.

روزنامه جدید که توسط روزنامه فارسی زبان دنیای اقتصاد منتشر می شود، گرایشی اقتصادی و مالی نسبت به اخبار دارد.

در سرمقاله اولین شماره این روزنامه که به قلم خسرو قدیری است، نوشته شده که ظرفیت اقتصادی بالقوه ایران تا حدود زیادی مورد بی توجهی قرار گرفته و تلاش روزنامه برای تقویت مراودات اقتصادی ایران با جهان خارج خواهد بود.

این روزنامه در دوازده صفحه و با قیمت دو هزار تومان در بازار عرضه می شود.

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، صاحب امتیاز روزنامه فایننشال تریبیون شرکت "دنیای‌اقتصاد تابان" و مدیر مسئول آن علیرضا بختیاری است.

پیش از این چهار روزنامه انگلیسی زبان در تهران منتشر می شد.