۹ درویش زندانی در اعتراض 'به دشمنی ها با اهل تصوف' اعتصاب غذا کردند

حق نشر عکس

۹ نفر از درویش های گنابادی زندانی که دست به اعتصاب غذا زده اند، در بیانیه ای خواسته خود را مطرح کرده اند.

بر اساس گزارش وب سایت مجذوبان نور که اخبار درویش های گنابادی را پوشش می دهد، این افراد در بیانیه‌ تازه شان گفته اند که تا "پاسخگویی صریح مقام های حکومتی درباره سال‌ها نقض حقوق دراویش و پایان دادن به دشمنی ها با اهل عرفان و تصوف" به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.

این افراد افزوده اند که این بار برای مرگ آماده‌ اند و وصیت نامه‌شان را هم نوشته‌اند.

سایت مجذوبان نور می‌گوید: "اخبار نگران کننده‌ای از وضعیت اعتصاب کنندگان انتشار یافته اما تاکنون مسئولان قضایی و زندان هیچ اقدامی در راستای رعایت حقوق آنان انجام نداده‌اند."

این ۹ درویش گنابادی در زندان‌های اوین تهران و نظام شیراز به سر می برند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، اعتصاب غذای آنها ابتدا در اعتراض به "محدودیت‌های فزاینده بر دراویش زندانی و سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی" صورت گرفته است.

علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران، پیشتر از اقدامات گروه های تندروی مذهبی و برخی نیروهای امنیتی علیه دراویش انتقاد کرده بود.