فرانسه از هواداران سازمان مجاهدین خلق رفع اتهام کرد

حق نشر عکس non
Image caption بازداشت‌ها و تحقیقات مربوط به این پرونده، با واکنش شدید سازمان مجاهدین خلق و هوادارانش روبرو شد

دادستانی فرانسه از ۹ هوادار سازمان مجاهدین خلق درباره پولشویی و فساد مالی رفع اتهام کرده است. این افراد بیش از ۱۰ سال پیش و به اتهام انجام کارهایی مرتبط با فعالیت‌های تروریستی بازداشت شدند.

در جریان تحقیقات سال ۲۰۰۳، ده‌ها نفر از اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق و 'شورای ملی مقاومت' به ظن دست داشتن در پولشویی یا فعالیت‌های "تروریستی" بازداشت شده و یا مورد بازجویی قرار گرفتند.

۲۴ نفر، از جمله مریم رجوی، از رهبران این سازمان، رسما مورد اتهام قرار گرفته بودند.

بازداشت‌ها و تحقیقات با واکنش شدید سازمان مجاهدین خلق و هوادارانش روبرو شد. از جمله چندین نفر از هواداران این سازمان دست به خودسوزی زدند که به کشته شدن تعدادی از آنها انجامید.

با رفع برخی محدودیت‌ها علیه سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۰۶، از شتاب تحقیقات در این زمینه کاسته شد و تنها بررسی اتهامات ۹ نفر باقی ماند، که امروز از این ۹ نفر نیز رفع اتهام شد.

یکی از وکلای سازمان مجاهدین خلق به خبرگزاری رویترز گفت که در سابقه حرفه‌ای خود، پرونده‌ای که اینقدر زمان برده باشد، سراغ نداشته است.

مطالب مرتبط