اظهارنظر: روحانی: در صورت تامین حقوق ایران، آماده توافق هسته‌ای هستیم